ФІЗИКА

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Загальний огляд фізичної науки

Заголовок другого рівня

Заголовок третього рівня

Заголовок четвертого рівня

Заголовок п'ятого рівня
Заголовок шостого рівня

Базові фізичні теорії

Фізики мають справу з неймовірно широким спектром різних об'єктів та систем, але існує декілька теорій, які використовуються фізиками майже завжди та незалежно від конкретної галузі. Кожна з цих теорій вважається здебільшого вірною, хоча має певні межі застосування.

Теорія Основні розділи Концепції
Класична механіка Закони Ньютона, Механіка Лагранжа, Гамільтонова механіка, Теорія хаосу, Гідродинаміка, Механіка суцільних середовищ Вимір, Простір, Час, Рух, Швидкість, Прискорення, Маса, Імпульс, Сила, Енергія, Момент імпульсу, Закони збереження, Гармонічний осцилятор, Хвиля, Робота, Потужність
Електромагнетизм Електростатика, Електрика, Магнетизм, Рівняння Максвелла Електричний заряд, Електричний струм, Електричне поле, Магнітне поле, Електромагнітне поле, Електромагнітне випромінювання, Магнітний монополь
Термодинаміка, Статистична механіка Кінетична теорія Стала Больцмана, Ентропія, Вільна енергія, Теплота, Температура
Квантова механіка Інтеграл вздовж траєкторій, Рівняння Шредінгера Гамільтоніан, Ідентичні частинки, Стала Планка, Квантове зчеплення, Квантовий гармонічний осцилятор, Хвильова функція
Теорія відносності Спеціальна теорія відносності, Загальна теорія відносності Принцип еквівалентності, 4-імпульс, Система відліку, Простір-час, Швидкість світла
Квантова теорія поля Квантування невзаємодіючих полів, Теорія збурень Регуляризація, Перенормування, Ренормгрупа, Фізичний вакуум