Що ми знаємо про зону мішаних лісів України?

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Підгірна Мар'яна Михайлівна

Назва проекту

Що ми знаємо про зону мішаних лісів України?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

природознавство - основний предмет


Вік учнів, клас

Клас: 4

Вік: 9-10 років

Стислий опис проекту

Цей проект розширить знання учнів про Україну особливості природних зон України, зокрема Українське Полісся, розкриє причину різноманітності природи в різних її куточках; ознайомить зз особливостями клімату, рослинного і тваринного світу, екологічними умовами зони мішаних лісів.

Питання проекту

Ключове питання

Кого потрібно захищати: людину від природи, чи природу від людини?

Тематичні питання

Якою є зона мішаних лісів? Де вона розташована? Які особливості рослинного та тваринного світу цієї зони? Які є екологічні проблеми Полісся?

Змістові питання

Чому природу потрібно охороняти? Що ми можемо зробити дл покращення природи?


План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: Удосконалити та поглибити знання з даної теми. Познайомити учнів з особливостями зони мішаних лісів.

Розвиваюча: Розвивати спостережливість, уміння аналізувати, узагальнювати, вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; робити висновки.

Виховна: Виховувати бережливе ставлення до природи


Очікувані результати: учні навчаться планувати свій час;

створювати продукти проекту згідно критеріїв;

здобувати інформацію з різних джерел;

аналізувати, систематизувати та представляти отриману інформацію у графічному вигляді;

навчаться проводити цільовий або ефективний пошук в мережі Інтернет;

отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту,

навчаться переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність;

учні набудуть навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним навчальним досягненням.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фішок. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Публікація вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на п'ять груп і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про зону мышаних лысыв, друга - рослинний свыт Полісся, третя - тваринний світ Полісся, а четверта - Полісся в різні пори року, а п'ята група - екологічні проблеми Полісся, шоста група - вивчає Поліський заповідник, його особливості та розташування. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.


Публікація учнів

Блог учнів

Оцінювання

Перед початком проекту я би використала такі види оцінювання, як: учительська консультація, груповий план роботи.Перед початком проекту я би використала такі елементи, як: електронні картки завдань, сигнальні картки.Впродовж проекту я використовувала таблиці, схеми, форма оцінювання, контрольний список для презентації, публікації та взаємооцінювання. У кінці проекту - рефлекція, план проекту.


Поточне оцінювання учнів

Оцінювання навчальних потреб учнів

Оцінювання прикладу учнівської роботи

Корисні ресурси

Зона мішаних лісів України


Географічне положення зони мішаних лісів

Інші документи

форма для опитування


дозволи батьків на використання учнями Інтернету


Доступ до сайтів


Шаблон документу та форма


Результати опитування та діаграма


Список використаних джерел